hinh-nen-1

Công ty Như Anh đưa website vào hoạt động

Từ ngày 26/08/2016, công ty Như Anh bắt đầu đưa website chính thức đi vào hoạt động. Đây sẽ là một kênh liên lạc hiệu quả giữa khách hàng và công ty. Đồng thời là một bước đệm cho sự mở rộng của công ty trong những năm sắp tới, đưa hình ảnh của công ty đến gần với khách hàng hơn. Những thông tin về thị trường điều cũng như hoạt động của công ty sẽ được cập nhật vào chuyên mục tin tức của website. Với những bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành điều Việt Nam nói chung và công ty Như Anh nói riêng, công ty phấn đấu trở thành một doanh nghiệp toàn cầu hóa, mở rộng hoạt động kinh doanh đến tất cả các khu vực trên thế giới.